algemene voorwaarden

Opdracht

Door het geven van een opdracht heb je automatisch de algemene voorwaarden aanvaard. Mochten er vragen of opmerkingen zijn hierover, dan hoor ik ze graag.

Website

Foto’s gemaakt door ambacht in beeld kunnen verschijnen op de website, sociale media of commercieel drukwerk. Indien je dit niet wenst, geef me een seintje en dan gebruik ik jouw beelden niet.

Alle content van deze website is eigendom van ambacht in beeld en is beschermd door de Nederlandse auteurswet.

Prijzen
Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die jij als klant krijgt op de dag van de boeking, blijft uiteraard ongewijzigd , ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Offertes

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt. Een boeking is bindend.

Factuur, betaling & reservering

Je dient als klant voor het betalen van het factuur - opgemaakt door ambacht in beeld - te controleren op onjuistheden.

Binnen de 48 uur ontvang jij als klant een factuur  samen met een preview van de beelden met een watermerk op.

De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging.

 

De gehele serie beelden worden verstuurd wanneer de volledige betaling is voldaan. Dit dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. 

De betaling kan gebeuren op het rekeningnummer NL25 INGB 0797 4357 94 met de persoonlijke code vermeld zoals op het factuur.

Na betaling van het volledige bedrag worden de beelden in de juiste resolutie verstuurd naar jouw als klant via We Transfer binnen de 48uur. 

Levering digitale bestanden
Digitale bestanden worden enkel in JPEG geleverd. In de juiste resolutie voor website en social media kanalen. 

Jij als klant mag de beelden zoveel als gewenst gebruiken voor website, blog en social media zolang de beelden na oplevering niet zelf bewerkt worden dan is aangeleverd. De beelden dienen in originele staat te worden gepubliceerd. 


Ambacht in beeld zet de beelden soms om in wart wit of neemt kleur uit de beelden om zo de ambachtelijke weergave te benadrukken. De beelden mogen niet worden doorgegeven aan derden voor commercieel gebruik.

Auteursrecht/portretrecht

De rechten van de beelden blijven eigendom van ambacht in beeld. Zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. Neem bij twijfel over het gebruik contact op.

 

De beelden worden rechtenvrij afgeleverd aan de opdrachtgever, dit betekent onbeperkt gebruik enkel door de opdrachtgever.

Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven.

Copyright

Het is niet toegestaan beelden of teksten uit de website van ambacht in beeld te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het is ook niet toegestaan fotobestanden van deze website op te slaan op uw pc.

Annulering
Murphy kan altijd om de hoek komen kijken. Is er een reden dat we de fotoreportage niet kunnen laten doorgaan op de afgesproken datum, neem dan zo snel mogelijk contact met mij op. Dan plannen we een nieuwe afspraak in.

 

Bij annuleringen later dan 48 uur voor de afgesproken datum ben ik genoodzaakt 50% van de reportagekosten in rekening te brengen. Bij annulering van een opdracht zonder tegenbericht wordt de volledige som in rekening gebracht.

Bij belet of ziekte van mijn kant op de afgesproken datum, krijgt jij als klant een vergoeding d.m.v. een korting van 50 % van de afgesproken fotoreportage.

Aansprakelijkheid
Ambacht in beeld is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden worden afgedrukt.

Niet tevreden

Indien te klant ontevreden is over de afbeeldingen of dienstverlening dient dit te worden gemeld binnen de 2 dagen na aflevering van de beelden. Mochten er klachten zijn, dan los ik die graag met jou op.