top of page

algemene voorwaarden

Opdracht

Door een opdracht te geven, ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Heb je vragen of opmerkingen hierover dan hoort AMBACHT IN BEELD ze graag.

Website en sociale media

AMBACHT IN BEELD heeft de volledige vrijheid om de gemaakte foto's voor eigen doeleinden te gebruiken, zoals op website, sociale media platforms, en drukwerk, zonder beperkingen.

Portretrecht

Bij portretrechten liggen de rechten bij de geportretteerde. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden van 'ambacht in beeld' geef je de toestemming om de portretfoto’s voor zakelijk gebruik te plaatsen op de website, sociale media en eventueel drukwerk van AMBACHT IN BEELD.

Indien je dit niet liever niet wenst geeft AMBACHT IN BEELD het advies om uitdrukkelijk aan te geven welke portretfoto's je liever niet gepubliceerd wil zien.

Andere foto's

AMBACHT IN BEELD maakt ook andere foto's, zoals producten, natuur en interieur. Hier gelden andere regels. De maker heeft het auteursrecht op deze foto's, wat betekent dat hij ze naar eigen inzicht kan gebruiken, inclusief publicatie op sociale media. Als je liever niet wilt dat jouw foto's online worden geplaatst, geef dit dan duidelijk door zodat  AMBACHT IN BEELD hiermee kan rekening houden.

Auteursrecht

De rechten van de foto's gemaakt door AMBACHT IN BEELD blijven eigendom van AMBACHT IN BEELD. AMBACHT IN BEELD is auteursrechthebbende en mag op grond van de Auteurswet de foto’s voor eigen doelen onbeperkt gebruiken tenzij er iemand herkenbaar in beeld komt.

De foto’s gemaakt door AMBACHT IN BEELD zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt AMBACHT IN BEELD een vergoeding toe van tenminste driemaal de door ambacht in beeld gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. AMBACHT IN BEELD mag zelf haar tarief bepalen. De enige die toestemming kan verlenen is ambacht in beeld zelf.

Overdracht van auteursrechten

AMBACHT IN BEELD blijft de eigenaar van de gemaakte foto's en verkoopt ze zonder overdracht van auteursrechten. Als opdrachtgever mag je de foto's niet delen of verkopen aan anderen zonder schriftelijke toestemming van de maker. Ook publiceren zonder toestemming en vermelding van de fotograaf is niet toegestaan.

 

Gebruikslicentie

Bij het boeken van een fotoshoot betaal je voor een gebruikslicentie. Je mag de foto's onbeperkt en naar wens gebruiken voor je zakelijke doeleinden, inclusief je website, sociale media en drukwerk.

Indien je als opdrachtgever de foto’s wil delen met verschillende partijen zonder toestemming van de fotograaf kan je gebruikmaken  van een licentie voor gebruik door derden.

 

AMBACHT IN BEELD vraagt in ruil voor deze vrijheden een financiële vergoeding van 25% boven op de kosten van de diensten. Dit bedrag is inclusief het standaard BTW-tarief van 21% en wordt gefactureerd als 'gebruikslicentie'.

Tarieven

Tarieven kunnen veranderen, maar de prijs die je bij de boeking ontvangt, blijft hetzelfde.

Offertes

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de opdrachtgever ze aanvaardt. Een boeking is bindend.

Factuur en betaling

Na het versturen van de foto's ontvang jij binnen de 48 uur een factuur. Je dient als klant - vooraleer het betalen - het factuur te controleren op onjuistheden. Het factuurbedrag dient binnen de 7 dagen na factuurdatum te worden betaalt. 

De betaling kan gebeuren op het rekeningnummer NL73 KNAB 0404 2826 60 met vermelding van het factuurnummer. Indien AMBACHT IN BEELD het verschuldigde bedrag niet binnen de bedoelde termijn heeft ontvangen, mag AMBACHT IN BEELD de wettelijke rente vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag. Bij een 2e aanmaning zal dit verhoogd worden met 5%.

Het gebruik van het fotografisch materiaal aangeleverd door AMBACHT IN BEELD mag enkel gebruikt worden op welke wijze ook vanaf de opdrachtgever het factuur heeft voldaan.

Klanten die in het verleden slecht betaald hebben kunnen nog van de diensten van AMBACHT IN BEELD gebruik maken mits vooruitbetaling van het volledige factuurbedrag. Wanneer dit bedrag op de rekening staat is de boeking definitief en kunnen we van start gaan.

Levering digitale bestanden
De bewerkte foto’s worden verstuurd als JPEG via WeTransfer. In de juiste resolutie voor website, sociale media of drukwerk. Er worden geen RAW of onbewerkte beelden aangeleverd. 

AMBACHT IN BEELD zet de beelden soms om in zwart wit of maakt gebruik van een kleurfilter om zo de ambachtelijke weergave te benadrukken. De beelden mogen niet worden doorgegeven aan derden voor commercieel gebruik tenzij anders afgesproken.

Bewaren bestanden
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden.

Aansprakelijkheid

AMBACHT IN BEELD is niet verantwoordelijk voor eventuele kleurverschillen wanneer digitale bestanden worden afgedrukt.

© Copyright

Alle inhoud op deze website is eigendom van AMBACHT IN BEELD en wordt beschermd door de Nederlandse auteurswet. Het is verboden om afbeeldingen of teksten van de AMBACHT IN BEELDwebsite te gebruiken voor commerciële doeleinden, evenals het opslaan van fotobestanden van deze website op uw computer.

Annulering
Murphy kan altijd om de hoek komen kijken. Is er een reden dat we de fotoreportage niet kunnen laten doorgaan op de afgesproken datum, neem dan zo snel mogelijk contact  op met ambacht in beeld zodat we een nieuwe afspraak kunnen inplannen.

 

Bij annuleringen later dan 48 uur voor de afgesproken datum is ambacht in beeld genoodzaakt 50% van de reportage kosten in rekening te brengen. Bij annulering van een opdracht zonder tegenbericht wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotografe van 'ambacht in beeld' word de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en heeft hij/zij het recht om het contract te ontbinden. AMBACHT IN BEELD is niet verplicht om een vervangende fotograaf te regelen.

Niet tevreden

Indien de opdrachtgever ontevreden is over de afbeeldingen of dienstverlening dient dit te worden gemeld binnen de 2 dagen na aflevering van de foto's. Mochten er klachten zijn, dan lost 'ambacht in beeld' die graag met jou op. 

Algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 11 oktober 2023.

bottom of page